Друштво за српски језик и књижевност у Хрватској

Друштво за српски језик и књижевност у Хрватској је основано 26.јуна 1998. у Вуковару, гђе му је и сад сједиште.

Еугена Кватерника 1
Телефон: +385 32 422 750
Веб страница: www.drustvozasrpskijezik.com

Контакт форма

Toggle Upper
Налазите се овде:  ПочетнаО себи Тијела управљања

Тијела управљања

 

Друштво за српски језик и књижевност је стручна организација која окупља научне и стручне раднике на територији Републике Хрватске, који се баве проучавањем и наставом српског језика и књижевности. Друштво дјелује на подручју Републике Хрватске, сједиште Друштва је у Вуковару.

Друштво је непрофитна правна особа и као таква уписана је у Регистар удружења при Министарству управе Републике Хрватске. Друштво представља предсједник Друштва, а у његовој одсутности или у случају спријечености допредсједници Друштва, а заступа га секретар друштва.

Ради што боље повезаности својих чланова, те ефикаснијег рада Друштво може оснивати испоставе и друге организационе облике који дјелују на подручју више општина, градова или жупанија.

Одлуку о оснивању испостава доноси Управни одбор. Ради остваривања својих циљева Друштво се може удружити у савез или заједницу удружења.

Друштво се може учлањивати и у међународне организације. Одлуку о удруживању, односно учлањивању доноси Управни одбор.

Друштво у свом раду равноправно употребљава хрватски и српски језик у складу са Уставом и законима Републике Хрватске.

 

Тијела управљања Друштва су:

• Скупштина
• Предсједник и два подпредсједника
• Управни одбор
• Надзорни одбор
• Дисциплински суд
• Секретар

Друштво је основано 26.06.1998.године. Сједници Оснивачке скупштине Друштва присуствовало је 28 оснивача, а као гости били су присутни: Проф.Милан Милић, помоћник министра просвјете и спорта, Проф.Никола Живковић, помоћник министра културе, Проф.Ђуро Подунавац као предсједник Одбора за образовање Заједничког вијећа општина и Марко Чепрња, тада предсједник Градског вијећа Вуковара.

За предсједника Друштва изабрана је Проф. Мара Бекић-Војновић, за подпредсједнике Анђелка Павић, Проф. и Милица Стојановић, Проф., а за секретара Данко Николић, Дипл.правник.