Друштво за српски језик и књижевност у Хрватској

Друштво за српски језик и књижевност у Хрватској је основано 26.јуна 1998. у Вуковару, гђе му је и сад сједиште.

Еугена Кватерника 1
Телефон: +385 32 422 750
Веб страница: www.drustvozasrpskijezik.com

Контакт форма

Toggle Upper
Налазите се овде:  ПочетнаО себи Чланство

Чланство

 

Члан друштва може бити сваки пословно способан држављанин Републике Хрватске који је заинтересован за рад у Друштву и који прихваћа Статут и програм Друштва. Чланови Друштва могу бити странци под условима утврђеним овим Статутом и законом. Чланови Друштва могу бити редовни и почасни.

Редовним чланом Друштва могу постати научни радници из области језика и књижевности, наставници ових предмета у свим врстама школа, сва лица која се баве науком о језику и књижевности као и грађани који се интересују за унапређивање језичке и књижевне културе. Редовним чланом постаје се добровољним приступом, односно потписивањем приступнице и уплатом чланарине.

Почасним чланом Друштва може постати особа која је својим радом и дјеловањем нарочито доприњела остваривању циљева Друштва. Почасне чланове Друштва именује Скупштина на приједлог Управног одбора. У Друштву се води евиденција чланова.