Друштво за српски језик и књижевност у Хрватској

Друштво за српски језик и књижевност у Хрватској је основано 26.јуна 1998. у Вуковару, гђе му је и сад сједиште.

Еугена Кватерника 1
Телефон: +385 32 422 750
Веб страница: www.drustvozasrpskijezik.com

Контакт форма

Toggle Upper
Налазите се овде:  ПочетнаО себи Циљеви и дјелатност

Циљеви и дјелатност

 

 • • његовање српског језика и књижевности Срба у Републици Хрватској
 • • окупљање научних и стручних радника за српски језик и књижевност, те наставника српског језика
 • • научна обрада српског језика
 • • изучавање културног, умјетничког и научног насљеђа српског народа у Републици Хрватској
 • • развијање сарадње са сличним удружењима у Републици Хрватској, ради лакшег рјешавања научних проблема
 • • развијање сарадње и чврстих научних веза са сличним организацијама и институцијама српског народа у другим државама

 

Своје циљеве друштво остварује

 • • проучавањем историје књижевности, културе и савременог живота српског народа у Републици Хрватској те презентацијом његове културне баштине
 • • изучавањем и чувањем језичког идентитета и писма српског народа
 • • подстицањем и унапређивањем истраживачког, научног, умјетничког и културног рада у области језика и књижевности
 • • организовањем семинара, трибина, књижевних сусрета, промоција књига и других активности
 • • подстицањем доношења образовних програма из српског језика и књижевности и других предмета у школском систему значајних за очување националног идентитета Срба у Републици Хрватској и брига о њиховој реализацији
 • • упућивањем својих чланова на научну, стручну и методичку литературу из области језика и књижевности
 • • издавањем периодичних публикација, билтена и сл.
 • • сарадњом са сродним друштвима, културним и научним установама
 • • остваривањем и других активности од интереса за језик, књижевност и културу српског народа у Републици Хрватској